A pénztárgépeket fel kell szerelni az adóügyi ellenőrző egységgel (AEE), amely rögzíti és a rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé – írja az MTI a Magyar Közlönyre hivatkozva. Az AEE-nek, amelyet fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni, képesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni. Az adóügyi ellenőrző egységnek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább egymillió kiadott bizonylat adatainak tárolására, és az egységben működő memóriamodul kapacitásának el kell érnie a 16 gigabájtot.

A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de a rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek 2013. június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek pedig 2013. december 31-ig üzemeltethetőek.

Az új pénztárgépek alkalmazására május elsejéig kell átállni. A korábbi információk szerint a meglévő pénztárgépek átalakításához, a régiek lecseréléséhez az állam támogatást nyújt, ennek összege az NGM szerint összességében akár a 10 milliárd forintot is elérheti.

A nyilatkozó szakértők korábban rámutattak, hogy az új pénztárgépek kifejlesztése is hónapokat vehet igénybe, és hasonló a helyzet az eszközök telepítésével is. Az NGM által vázolt 10 milliárd forintos állami támogatás azt jelenti, hogy mintegy 50 ezer forintnyi állami pénz jut majd egy-egy kassza cseréjére, ugyanis a minisztérium számításai szerint 200 ezer pénztárgépet kell majd új berendezéssel helyettesíteni. A szakértők szerint azonban a modern, a jogszabályi megfelelés mellett tényleges üzleti előnyt jelentő, számtalan információt gyűjtő kasszák ára akár több százezer forint is lehet. Igaz ugyanakkor, hogy olcsóbb eszközöket már 100 ezer forint alatti áron is be lehet szerezni.

A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem lehetséges, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára. A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki.

Az egyedi mentesítést, amely 1 évre szól, de újraigényelhető, az állami adóhatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján adja meg. Az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi az illetékes állami adóhatóságnak.

Az adóalany az adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen.

Forrás:
onlinekassza.hu

Leave a comment